Girls Varsity & Boys Varsity - Midland High - 12.20.2013 - Eric Karr Photography